Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr V/50/2007

Uchwała Nr V/50/2007

Numer uchwały: 50
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/50/2007

 Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 26 marca 2007r.

 

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

 

 

Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Nadaje się Statut Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rydzynie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/199/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl