Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr V/51/2007

Uchwała Nr V/51/2007

Numer uchwały: 51
Numer sesji: 5
Rok: 2007

Uchwała Nr V/51/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 26 marca 2007r.

 

 

w sprawie uchwalenia wniosku o ustalenie pisowni miejscowości Nowa Wieś i Tarnowa Łąka oraz nazwy miejscowości Przybina.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612) Rada Miejska Rydzyny – po przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości - uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o:

  1. Ustalenie pisowni miejscowości Nowa Wieś – wieś na Nowawieś - wieś.
  2. Ustalenie pisowni miejscowości Tarnowa Łąka – wieś na Tarnowałąka - wieś.
  3. Ustalenie pisowni nazwy miejscowości Przybina –  wieś na Przybiń –  wieś.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-03-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl