Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr VI/52/2007

Uchwała Nr VI/52/2007

Numer uchwały: 52
Numer sesji: 6
Rok: 2007

 

Uchwała Nr VI/52/2007

Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 13 kwietnia 2007 roku

 

 

w sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.

 

 

            Na podstawie art. 56 ust. 2 oraz 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powiadomić Pana Marcina Szargana Sekretarza Miasta i Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Miejskiej Rydzyna w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

 

§ 2.

Rada informuje, że na podstawie art. 57 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 21 e ust. 1 ustawy
z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz. 1592 ze zmianami) niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 stanowi obligatoryjną przesłankę pozbawienia pełnionej funkcji Sekretarza Miasta i Gminy z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-04-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl