Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr VII/55/2007

Uchwała Nr VII/55/2007

Numer uchwały: 55
Numer sesji: 7
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr VII/55/2007

 

z dnia  26 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej Rydzyny

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne

 

 

                                  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990. r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w  związku z art. 37 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r.  Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

 

 

R a d a    M i e j s k a     R y d z y n y    uchwala     co  następuje:

 

 

                                                        § 1

 

 

                   wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rydzynie, o numerze ewidencyjnym 765,  zapisanej  w księdze wieczystej Nr 22161,  o powierzchni 0,0451 ha.

 

                                                       § 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej Rydzyny

/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl