Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr VIII/58/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne

Uchwała Nr VIII/58/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne

Numer uchwały: 58
Numer sesji: 8
Rok: 2007

Uchwała Nr VIII/58/2006
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 6 czerwca 2007 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera "a" ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz. U nr 261 poz. 2603 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

wyrazić zgodę Burmistrzowi Miasta i Gminy na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Nowejwsi o numerze ewidencyjnym 253/3, zapisane w księdze wieczystej. Nr 36318, o powierzchni 0,1199 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl