Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie intencji zamiaru wstąpienia do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie

Uchwała Nr X/63/2007 w sprawie intencji zamiaru wstąpienia do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie

Numer uchwały: 63
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/63/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie intencji zamiaru wstąpienia do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala:

§1

Rada Miejska Rydzyna wyraża intencję zamiaru wstąpienia Gminy Rydzyna do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie.

§2

Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna do prowadzenia ze Zgromadzeniem Związku rozmów na temat wstąpienia do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą, we Wschowie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl