Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała nr X/64/2007 w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Uchwała nr X/64/2007 w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Numer uchwały: 64
Numer sesji: 10
Rok: 2007

UCHWAŁA NR X/64/2007
RADY  MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Na podstawie art. 6, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami)
RADA MIEJSKA RYDZYNY uchwala co następuje :

§ 1

Ustala się górną miesięczną opłatę brutto za odbiór stałych odpadów komunalnych
z nieruchomości :
1) od osoby                                                                                                 3,60 zł
2) od pojemnika 110 litrowego dla podmiotów gospodarczych    14,40 zł

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Rydzyny Nr VI/38/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości oraz za składowanie nieczystości stałych na gminnym składowisku odpadów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl