Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Rydzyna we władzach stowarzyszenia.

Uchwała Nr X/65/2007 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Rydzyna we władzach stowarzyszenia.

Numer uchwały: 65
Numer sesji: 10
Rok: 2007

Uchwała Nr X/65/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 czerwca 2007 roku
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz wskazania osób reprezentujących Gminę Rydzyna we władzach stowarzyszenia.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejskiej Rydzyny uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża zgodę na podjęcie działań zmierzających do powołania, a następnie do przystąpienia
Gminy Rydzyna do Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

§2.

Akceptuje projekt statutu Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu
Leszczyńskiego

§3.

Desygnuje
1) Pana Grzegorza Jędrzejczaka oraz
2) Pana Łukasza Bartkowiaka
do reprezentowania Gminy w organach Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§5.

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl