Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przedstawienia Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników.

Uchwała Nr XI/70/2007 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przedstawienia Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników.

Numer uchwały: 70
Numer sesji: 11
Rok: 2007

Uchwała Nr XI/70/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 23 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Przedstawienia Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników.


Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 98, poz. 1070 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz-1591)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do Spraw Przedstawiania Opinii o Zgłoszonych Kandydatach na Ławników w składzie:
1.    Malcherek Kornel         - radny Rady Miejskiej
2.    Hieronim Cugier           - radny Rady Miejskiej
3.    Szewczyk Waldemar    - radny Rady Miejskiej
4.    Okoniewski Andrzej     - Kierownik Referatu Dzielnicowych Policji

§2

Zadania Zespołu określają przepisy art. 163 § 2cyt. ustawy o ustroju sądów powszechnych.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl