Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIII/80/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr IX/61/2007

Uchwała Nr XIII/80/2007 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr IX/61/2007

Numer uchwały: 80
Numer sesji: 13
Rok: 2007

Uchwała Nr XIII/80/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 25 września 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Rydzyny Nr IX/61/2007 z dnia
13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2008 o wartości przekraczającej granice ustaloną
przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2007 rok.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. e), art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz.1591 ze zmianami)
Rada Miejska uchwala, co następuje;

§1

W uchwale Rady Miejskiej Rydzyny Nr IX/61/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów na 2008 o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską Rydzyny w budżecie na 2007 rok § 1 otrzymuje brzmienie:
"Wyraża się zgodę na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 600.790 zł obciążającego budżet
w 2008 roku Zobowiązanie dotyczyć będzie wydatków inwestycyjnych związanych zzadaniem pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-09-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl