Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIV/89/2007 w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2008

Uchwała Nr XIV/89/2007 w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2008

Numer uchwały: 89
Numer sesji: 14
Rok: 2007

Uchwała Nr XIV/89/2007

Rady Miejskiej Rydzyny

z dnia 25 października 2007 roku

w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.


Na podstawie art. 18 pkt. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, póz. 873 ze zm.)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się "Program współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi w roku 2008", w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl