Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XV/92/2007 w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Uchwała Nr XV/92/2007 w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości

Numer uchwały: 92
Numer sesji: 15
Rok: 2007

Uchwała Nr XV/92/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 12 listopada 2007r.

w sprawie: górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych
z nieruchomości.


Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zmianami),
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górną miesięczną opłatę brutto za odbiór stałych odpadów komunalnych
z nieruchomości:
1) od osoby                                                                                    10,00
2) od pojemnika 110 litrowego dla podmiotów gospodarczych             30,00

§ 2

Traci moc Uchwała Nr X/64/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl