Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVI/104/2007 w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rydzyna oraz planów miejscowych.

Uchwała Nr XVI/104/2007 w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rydzyna oraz planów miejscowych.

Numer uchwały: 104
Numer sesji: 16
Rok: 2007

UCHWAŁA NR XVI/104/2007
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
Z DNIA 14 GRUDNIA 2007r.

w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rydzyna oraz planów miejscowych.


Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  
 jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami)
- art.32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się w całości przedstawioną przez Burmistrza - Analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Rydzyna, aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna, aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Uznaje się zdezaktualizowanie części Studium w stopniu określonym w/w Analizie.
3. Zaleca się podjąć działania zmierzające do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Rydzyna zgodnie z zapisem art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 ze zmianami).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl