Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVII/109/2007 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna do składu Zgromadzenia Związku Między gminne go Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Uchwała Nr XVII/109/2007 w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna do składu Zgromadzenia Związku Między gminne go Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Numer uchwały: 109
Numer sesji: 17
Rok: 2007

Uchwała Nr XVII/109/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna do składu Zgromadzenia Związku Między gminne go Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.


Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zmian.)
Rada Miejskiej Rydzyny uchwala, co następuje:

§1

Wyznacza się dodatkowego przedstawiciela Gminy Rydzyna w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie w osobie
Wojciecha Antoniaka.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl