Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVII/111/2007 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Uchwała Nr XVII/111/2007 w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Numer uchwały: 111
Numer sesji: 17
Rok: 2007

Uchwała Nr XVII/111/2007
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna Pana Grzegorza Jędrzejczaka.


   
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 ust. 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146 poz. 1223 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:

§ 1

Przyznać Burmistrzowi wynagrodzenie, na które składa się:

- wynagrodzenie zasadnicze                        4 320
- dodatek funkcyjny                                   1 200
- dodatek specjalny                                    1 104
- wysługa lat 20% wynagrodzenia zasad.         864
                                                                7 488

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2007-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl