Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVIII/118/2008 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej Rydzyny

Uchwała Nr XVIII/118/2008 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej Rydzyny

Numer uchwały: 118
Numer sesji: 18
Rok: 2008


Uchwała Nr XVIII/118/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia
25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Obrzańska Tradycja.


 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuje:
 
§ 1
Traci moc Uchwała Nr XIV/84/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 października 2007r.
w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Obrzańska Tradycja.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl