Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XVIII/119/2008 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Uchwała Nr XVIII/119/2008 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Numer uchwały: 119
Numer sesji: 18
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XVIII/119/2008
RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 29 stycznia 2008r.

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. nr 64 poz. 427) uchwala się, co następuje:


§ 1
Gmina Rydzyna przystępuje jako członek zwyczajny do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl