Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XIX/127/2008 w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Rydzyny

Uchwała Nr XIX/127/2008 w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Rydzyny

Numer uchwały: 127
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX /127/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 7 marca 2008r.

w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Rydzyny.

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 37 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami

Rada Miejska Rydzyny  u c h w a l a   co następuje:

§ 1
Uchwala się Statut Samorządu Mieszkańców Rydzyny, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchyla się Uchwałę Nr XII/69/91 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 18 lutego1991r. o Statucie Samorządu Mieszkańców Miasta Rydzyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-03-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl