Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/142/2008 w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 142
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwał Nr XXII/142/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie: zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego,

Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuję:

§ 1
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi stanowiące własność Gminy Rydzyna wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Szczegółowe położenie i przebieg dróg wewnętrznych wymienione w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl