Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/144/2008 w sprawie powierzenia radnemu Rady Miejskiej Rydzyny reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Uchwała Nr XXII/144/2008 w sprawie powierzenia radnemu Rady Miejskiej Rydzyny reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Numer uchwały: 144
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/144/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie powierzenia radnemu Rady Miejskiej Rydzyny reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala, co następuję:

§ 1
Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy powierza się radnemu Rady Miejskiej Rydzyny Panu Stefanowi Szmani reprezentowanie Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl