Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/145/2008 w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny

Uchwała Nr XXII/145/2008 w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny

Numer uchwały: 145
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/145/2008
Rady Miejskiej Rydzyny
z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu
Mieszkańców Rydzyny.

Na podstawie art. 37b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala,
co następuję:

§ 1
Przyznaje się diety:
1/  sołtysom wsi w kwocie 300 zł miesięcznie,
2/ przewodniczącemu Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny w kwocie 300 zł miesięcznie.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XV/116/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004r. w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyny oraz Uchwała Nr IV/36/2007 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały
Nr XV/116/2004 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 marca 2004r. w sprawie diet dla sołtysów
i przewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Rydzyna.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl