Osoby Jednostki i podmioty Tematy Dokumenty i informacje Struktura organizacyjna Instrukcja Redakcja BIP Strona WWW BIP.gov.pl Szukaj Statystyki Klauzula RODO
Strona główna » Dokumenty » Rada Miejska Rydzyny » Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny » Uchwała Nr XXII/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia gminnego Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

Uchwała Nr XXII/147/2008 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia gminnego Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie

Numer uchwały: 147
Numer sesji: 22
Rok: 2008

Uchwała Nr XXII/147/2008
Rady Miejskiej Rydzyna
z dnia 16 maja 2008r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia gminnego Związkowi Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie.

Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Rydzyna uchwala,
co następuje.

§ 1
Wyraża się zgodę na przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie mienia gminnego określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej Rydzyny
/-/ Stefan Szmania


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady Miejskiej Rydzyny
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Łukasz Taterka
Informację wprowadził: Łukasz Taterka
Opublikowany dnia: 2008-05-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencieUrząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna
tel. (065) 538 84 34 , fax (065) 538 85 13
e-mail: rydzyna@rydzyna.pl